Staniewicka 1, 03-310 Warszawa, Polska
tel. 22 4341933, fax. 22 4341934 ratag@ratag.pl

KONTAKT


RATAG Sp. z o.o.

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1;

e-mail: ratag@ratag.pl;

NIP: 524-275-74-65;

REGON: 146547389;

tel. +48 22 434 19 33; fax +48 22 434 19 34;

KRS: 0000451868 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy wpłacony w całości 50000 PLN


LOKALIZACJA


Formularz Kontaktowy